Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Malé změny mohou mít výrazný dopad na zisk z kampaní.

Co můžete odhalit
komplexním auditem e-mail marketingu?

Validace databáze kontaktů

Databáze adresátů je základem a chyby nebo dokonce falešné kontakty mohou dramaticky snižovat výkon kampaní.

 • revalidace celé databáze a odhalení neplatných kontaktů snižujících reputaci, omezení bounce rate
 • nastavení pravidel pro vkládání kontaktů
 • doporučení pro sběr a segmentaci nových kontaktů
 • využití všech možností pro obohacení kontaktů o další data pro lepší personalizaci
 • prověříme, zda nakládání s kontakty odpovídá GDPR

Testy doručitelnosti

Doručitelnost je klíčovým faktorem pro úspěch kampaně, který závisí na mnoha okolnostech.

 • testování doručitelnosti z pohledu kódování zprávy
 • testy doručitelnosti na úrovni odesílacího nástroje
 • testy doručování do mailboxů konkrétních poskytovatelů (Seznam, Gmail, Centrum, Outlook, Yahoo, GMX ad.)
 • ověření autentizace, nastavení DNS, kontrola reputace IP/rozesílací subdomény
 • testování odkazů, obrázků, datového velikosti e-mailu i rychlosti doručení
 • ověření právních náležitostí - dostupné možnosti odhlášení

Prověření možností stávající technologie

Máme praktické zkušenosti s celou řadou nástrojů pro hromadné rozesílky a transakční e-maily. Prověříme, zda daný nástroj splňuje vaše očekávání a zde jej používáte správně.

 • nahrazení rutinních úloh automatizací
 • analýza použitého nástroje s ohledem na doručitelnost
 • audit provázání všech technologických součástí
 • odstranění bariér při předávání a sdílení dat

Nastavení strategie

Pokud výsledky kampaní nesplňují vaše očekávání, můžeme navrhnout postupy, které se ve vašem odvětví osvědčily. Nebo jen najdeme cestu, jak celý proces zvládat ještě lépe a kde ušetřit čas a prostředky.

 • maximalizace výkonu s ohledem na váš obor, neexistuje jediný správný přístup
 • zrychlení a zefektivnění kampaní
 • dosažení maximální míry segmentace a personalizace v hromadném e-mailingu i v transakčních zprávách
 • měření výkonu s vysokou přesností v řádu desítek korun

Obsahová doporučení

Dokážeme Vám poradit se samotným obsahem e-mailu, který zároveň umíme špičkové nakódovat pro zákazníky nejčastěji používaná zařízení (od chytrých hodinek přes mobilní zařízení až po aplikace typu Outlook či Gmail).

 • zkontrolujeme správný poměr mezi HTML a obrázkovou částí newsletteru
 • nezapomeneme na TXT verzi e-mailu
 • doporučíme, jak správně používat CTA tlačítka
 • poradíme s nasazením externích fontů
 • důsledně dbáme na přístupnost e-mailů
+420 49 49 41 919
Po-Pá 9-17 SEČ
zanechte zprávu
Odpovíme do 24 hodin